НАДГРОБНИ СПОМЕНИК МИЛИСАВА ЧАМЏИЈЕ
 
НАДГРОБНИ СПОМЕНИК ИВАНКА ЧАМЏИЈЕ
 
СПОМЕНИК МИЛИСАВА ЧАМЏИЈЕ, ИЗГЛЕДИ
 
СПОМЕНИК ИВАНКА ЧАМЏИЈЕ, ИЗГЛЕДИ
 
 
 
 
НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ МИЛИСАВА И ИВАНКА ЧАМЏИЈЕ
 
 

Cultural monument
Tombstone of Milisav Čamdžija,
Veliki Вorak

Споменик културе
Надгробни споменик Милисава Чамџије, Велики Борак

 
Lokacija     Location
 
 
 
The tomb stone of Milisav Čamdžija (died in 1815) is on the estate of Branislav Ivanković (a descendent of the deceased’s brother Ivanko) in Veliki Borak. Beside this grave stone, there is also the tomb stone of his brother Ivanko. By its form and ornaments, the memorial is a typical tomb stone from greater Belgrade from the early nineteenth century (quadrangle in form with a rounded top and a projection in the middle). The memorial has no inscriptions and the decoration is in low plastic. Apart from written records and vernacular legend, the gravestone is an authentic evidence concerning the famous hero from the First Serbian Uprising, Milisav Čamdžija.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
Надгробни споменик Милисава Чамџије (умро 1815. године) налази се на имању Бранислава Иванковића (потомка Чамџијиног брата Иванка) у Великом Борку. Поред овог, налази се и надгробни споменик његовог брата Иванка. Обликом и орнаментиком споменик представља типски надгробник београдске околине са почетка XIX века (у облику квадера са заобљеним горњим делом и испупчењем на средини). Споменик је без натписа са декорацијом изведеном у плиткој пластици. Поред писмених података и усменог предања, двовековни камени белег на гробу Милисава Чамџије представља аутентично сведочанство о чувеном јунаку из времена Првог српског устанка.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87