ДЕТАЉ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
 
ДЕТАЉИ, ХЛЕБНИК И ЛОПАТА
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, 1987.
 
ИЗГЛЕД БОЧНЕ ФАСАДЕ, 1987.
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА, 1987.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Jeftić’s family House in Šiljakovac

Споменик културе
Кућа породице Јефтић у Шиљаковцу

 
 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built around 1830-1840 as a typical representative building of a family cooperative. It belongs to the type of a complex wattle-and-daub house from Šumadija. The house is a ground-floor building, oblong, 12.35 x 10.20 meters with a four-gabled roof in tiles. It was built in timber frame with wattle and daub filling. The house has six rooms, interconnected with doors, with the “house” in the central part. It was built at the time of intensive social agitation in Serbia and the forming of a well-to-do stratum of society. With its functional quality, the applied structure, architectural design and visual treatment, the house of the Jeftić family in Šiljakovac reflects high goals of the leading social class in the period when it confirmed its role in the political and cultural life of Serbia.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na početak
 
 
 
 
Подигнута је између 1830. и 1840. године као типичан репрезентативни објекат породичне задруге. Припада типу вишеделне шумадијске чатмаре. Кућа је приземна, правоугаоне основе, са четвороводним кровом покривеним ћерамидом. Конструкција је бондручна, са испуном у чатми. Кућа се састоји од шест просторија, међусобно повезаних вратима, са “кућом” у средишњем делу. Настала је у време интензивних социјалних превирања у Србији и формирања имућног слоја друштва. Кућа породице Јефтић у Шиљаковцу одражава у погледу функционалности, примењене конструкције, архитектонског обликовања и ликовне обраде висока стремљења водећег друштвеног слоја у време његове афирмације у политичком и културном животу Србије.
 
Службени лист града Београда бр. 26/92