ЕНТЕРИЈЕР, ЦЕНТРАЛНА КУПОЛА
 
СПОМЕН ОБЕЛИСК НА МЕСТУ ПРВОБИТНЕ ЦРКВЕ
 
ЗАПАДНА И ЈУЖНА ФАСАДА
 
ПРЕСЕК
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Holy Trinity Church in Baćevac

Споменик културе
Црква Св. Тројице у Баћевцу

 
 

Црква Свете Тројице у Баћевцу подигнута је 1882. у близини рушевина старије цркве-брвнаре из прве половине 19. века, као једнобродна грађевина са основом у облику сажетог крста и по једним кубетом над припратом, централним травејем наоса и олтарским простором. Осим што кубе над припратом има функцију звонаре, неуобичајено присуство три кубета на цркви требало је да на симболичан начин истакне посвету цркве Св. Тројици. Претпоставља се да је црква изграђена према пројекту архитекте Душана Живановића, једног од првих ученика Ханзенове школе и заговорника обнове „византијског стила“ у српској архитектури. По својим конструктивним и обликовним решењима црква у Баћевцу представља претечу нових архитектонских облика цркава грађених у српско-византијском стилу. Једини украс на бело омалтерисаним фасадама цркве представљају конусно обрађени оквири прозора и пластични украс на довратнику главног портала. Неокласицистички иконостас, израђен крајем 19. века, украшен је дуборезачком пластиком необарокног порекла. Иконе је насликоа сликар М. Марковић 1914. Црква Свете Тројице у Баћевцу, као један од првих сакралних објеката новог националног стила, дала је значајан допринос обнови српско-византијског стила у црквеној архитектури друге половине 19. века у Србији.

 

Службени гласник РС бр. 115/05

 
Lokacija     Location
 
 
 
 

Holy Trinity Church in Baćevac was built in 1882 near the ruins of a log church of the first half of the 19th century. It is an abbreviated inscribed cross with domes above the central bay, the narthex and the sanctuary. The one over the narthex functions as a belfry. The unusual three-domed design placed a symbolic emphasis on the dedication of the church to the Holy Trinity. Presumably, the church was designed by the architect Dušan Živanović, one of Hansen’s early disciples and a proponent of a Byzantine revival in Serbian architecture. In terms of construction and form, it was a forerunner of the churches designed in the Serbo-Byzantine style. Conically shaped window frames and relief ornaments on the jambs of the main portal constitute the only decoration of its white-plastered exterior. The wooden neo-classicist iconostasis of a late 19th-century date is carved with motifs of neo-baroque origin. The icons were painted by M. Marković in 1914.
One of the first sacral buildings in the new national style, Holy Trinity Church significantly contributed to the Serbo-Byzantine revival in ecclesiastical architecture in Serbia in the second half of the 19th century.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak