ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ ЦРКВЕНОГ МОБИЛИЈАРА, КРСТ
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК
 
ШЕМА РАСПОРЕДА ИКОНА НА ИКОНОСТАСУ
 
ЗАПАДНА ВРАТА, ИЗГЛЕД
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Wooden Church in Vranić

Споменик културе од великог значаја
Црква брвнара у Вранићу

 
Lokacija     Location
 
 
 
It was built in 1823 on the foundations of an older church from the eighteenth century. It was dedicated to the Forty Martyrs. In the late eighteenth and early nineteenth centuries the church was a meeting point for those engaged in “Kočina krajina” and the preparations of the First Serbian Uprising. The church has an oblong rectangular plan, 14.60 x 6.70 meters that ends in a polygonal apse. It was built from oak logs and has blacktop roofing. It originally had a thatched roof. There was a porch on the west side and the interior had fake trough-shaped sedge vaults. The church was divided into three parts by a partition in the narthex and the iconostasis. A staircase lead from the narthex to the attic, originally probably meant for the choir. The western gates, carved and painted are a special feature of the church. The movable fund comprises about fifty art objects – icons by unknown masters and by Ilija Petrović and Nikola Janković, artisan objects (primarily from the late eighteenth to the late nineteenth centuries) and old books (from the seventeenth to the nineteenth centuries). One of the objects is the carved cross of Hadži Ruvim from the year 1800.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква брвнара у Вранићу, посвећена Св. 40 великомученика (Младенци), саграђена је 1823. године на темељима старије цркве из XVIII века. Крајем XVIII и почетком XIX века око цркве су се збивали догађаји везани за Кочину крајину и припремање Првог српског устанка. Црква има правоугаону основу која се завршава вишеугаоном апсидом. Грађена је од храстових брвана. Кров је покривен бибер црепом. Првобитно је била покривена шиндром. Са западне стране се завршавала тремом, а унутрашњи простор је био засведен лажним коритастим сводом од шашоваца. Црква је подељена у три дела – преградом у припрати и иконостасом. Из припрате степениште води у поткровље, некад вероватно одређено за хор. На цркви се по начину обраде посебно истичу западна врата, резбарена и бојена. Покретни фонд чини око 50 уметничких предмета – иконе непознатих зографа, иконописаца Илије Петровића и Николе Јанковића, предмети уметничког занатства и старе књиге (из XVII-XIX века), који су настали углавном у периоду од краја XVIII до краја XIX века. Међу овим предметима налази се и велики резбарени крст Хаџи Рувима из 1800. године.
 Службени гласник СРС бр. 14/79