Kao poseban vid komunikacije sa najširom javnošću Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda posebnu pažnju posvećuje prezentaciji kulturno-istorijskog nasledja Beograda kroz izložbe i učestvovanje na tradicionalnim kulturnim manifestacijama, kao što su Dani Beograda, Dani evropske baštine, „Noć muzeja“ i dr. Bogatstvo publikovanog dokumetnarnog materijala, kao i atraktivnost tema kojima su posvećeni, uticali su da katalozi izložbi predstavljaju veoma značajan vid prezentovanja nasledja, a često i jedini izvor podataka za buduća istraživanja.

Terazije Katalog

Terazije

Nestorović

Nestorovic

Terazije panoi

Open Book

Nestorović

Nestorovic


Naslov: Nikola Nestorović – Portret jedne epohe


Ime autora: Dr Marina Pavlović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2019

preuzmi PDF


Naslov: Tragovi putovanja – akvareli Milana Zlokovića


Ime autora: Hajna Tucić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2019

preuzmi PDF


Naslov: Hoteli i kafane grada Beograda – prepoznavanje spomenika kulture


Ime autora: Ljubica Radovanović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2019

preuzmi PDF


Naslov: Rista Marjanović – ratni reporter


Ime autora: Milojko Gordić i Snežana Negovanović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2018

preuzmi PDF


Naslov: Spomenik zahvalnosti Francuskoj – Obnova


Ime autora: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2018

preuzmi PDF


Naslov: Crkvena porta u Vraniću


Ime autora: Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2018

preuzmi PDF


Naslov: Rekonstrukcija Narodnog muzeja


Ime autora: Aleksandra Šević i Ksenija Ćirić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2018

preuzmi PDF


Naslov: Moderna u Beogradu  – Arhitektonska baština prestonice


Ime autora:
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2018

preuzmi PDF


Naslov:Secesija u starom jezgru Zemuna


Ime autora: Aleksandra Dabižić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2017

detaljnije

 


Naslov: Arhitekt Konstantin A. Jovanović


Ime autora: Gordana Gordić i Vera Pavlović Lončarski
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2001

detaljnije


Naslov: Ruski arhitekti u Beogradu


Ime autora: Gordana Gordić i Vera Pavlović Lončarski
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2001
detaljnije


Naslov: Prag – Beograd   arhitektonske spone


Ime autora: Gordić  Gordana, Vera Pavlović-Lončarski, Tanja Damljanović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Zavod za  medjunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju
Mesto i godina izdanja: Beograd 1997

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Pariz – Beograd (spomenici, kuće, ulice, trgovi … ) svedočanstva i perspektive


Ime autora: Gordić, Gordana, Vera Pavlović-Lončarski
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Mesto i godina izdanja: Beograd 1994

preuzmi PDF izdanje