Spomenik kulture

Turgenjevljeva br. 1, Čukarica

link na mapu

Zgrada je sagradjena 1935. godine kao porodična kuća beogradskog lekara Radomira Ćirkovića. Pored vlasnika, u njoj su stanovali partijski aktivisti, Lazar Kočović i Petruša Kočović-Zorić. Već od 1936. godine zgrada postaje mesto sastajanja i povremenih boravaka istaknutih članova Komunističke partije Jugoslavije.

Službeni list grada Beograda br. 4/83