Spomenik kulture

Svetogorska 48, Stari grad

link na mapu

Zgrada Trgovačke akademije podignuta je 1926. godine, prema projektu arhitekte Jezdimira Denića, na mestu starijeg objekta Trgovačke škole. Ideja o njenom osnivanju, koja datira još iz sredine XIX veka, realizovana je početkom XX veka. U ovom objektu Trgovačka akademija se nalazila samo tri godine, a danas se u njemu nalazi Pravno-birotehnička škola.Svojim arhitektonsko-stilskim karakteristikama, zgrada pripada akademiziranoj varijanti srpsko-vizantijskog stila. Ulična fasada je oživljena karakterističnom alteracijom pojaseva opeke i maltera, nizom arhivolti koje počivaju na pilastrima polukružnog profila i dekorativno obradjenim ulazom. Na dvorišnoj fasadi primenjen je trem sa stubovima i arhivoltama. U širim okvirima srpske arhitekture ovaj objekat predstavlja najčistiji primer primene srpsko-vizantijskog stila na profanim objektima javne namene.

Službeni list grada Beograda br. 26/92