Spomenik kulture od velikog značaja

Kosovska 47, Stari grad

link na mapu

Zgrada je podignuta 1908. godine po projektu arhitekte Branka Tanazevića kao dvospratna gradjevina. Treći sprat je dozidan 1925. godine po projektu istog arhitekte. Oblikovana je u srpsko-vizantijskom stilu. Specijalno projektovana i gradjena za telefonsku centralu prva je zgrada ove namene u Srbiji. Osim toga, predstavlja posebno stilsko i autorsko ostvarenje u beogradskoj arhitekturi, a arhitektu Branka Tanazevića predstavlja kao jednog od glavnih pobornika i nosioca pokreta za obnovu srpskog stila. Zgrada spada medju prve primere u srpskoj arhitekturi na kojima je prihvaćen srpsko-vizantijski stil, a ornamentika moravske škole dobila savremeniji tretman. Projektom za zgradu Stare telefonske centrale arhitekta Tanazević ostvario je skladan spoj secesijskog tretmana fasada, oličenog u asimetričnosti rešenja i karakterističnom završetku u vidu rebraste kupole, sa bogatom polihomijom keramoplastičke dekoracije srpsko-vizantijskog porekla.

Službeni glasnik SRS br. 14/79