Spomenik kulture od velikog značaja

Terazije 39, Stari grad

link na mapu

Zgrada Smederevske banke podignuta je 1910-1912. godine po projektu arhitekata Milorada Ruvidića i Isaila Fidanovića, kao kuća trgovca Milana M. Stefanovića. Palatu, koja je stambeno-poslovnu namenu zadržala do danas, jedno vreme je koristila filijala Smederevske banke, te se medju Beogradjanima ustalio naziv Zgrada Smederevske banke. U kompoziciji i koncepciji glavne fasade, oblikovane u stilu secesije, prvi put je u modernoj arhitekturi Srbije primenjen princip prostornog a ne dekorativnog raščlanjavanja zidnog platna, čime je sekundarna plastika značajna po čistoti izraza potisnuta u drugi plan. Princip komponovanja elementarnim arhitektonskim jezikom primenjen na ovoj palati ostvaren je variranjem lodja i balkona. Istaknuta likovna izražajnost fasadnog platna čini palatu Smedrevske banke vizuelnim akcentom donjeg poteza ulice Terazije. Primenjen stilski i graditeljski postupak svrstava ovu palatu medju najreprezentativnije primere secesije u Srbiji, kao i medju ključne objekte u razvoju srpske moderne arhitekture.

Službeni glasnik SRS br. 14/79