Spomenik kulture od velikog značaja

Terazije 41, Stari grad

link na mapu

Zgrada u ulici Terazije broj 41 podignuta je 1883. godine za potrebe Ministarstva pravde, prema projektu arhitekte Svetozara Ivačkovića. NJeno gradjenje vremenski se poklapa s proglašenjem Kraljevine Srbije i podizanjem palate Starog dvora u neposrednoj blizini, čime je na potezu Terazija postepeno stvaran reprezentativno-administrativni centar prestonice. Zgrada je projektovana kao jednospratni objekat, kome je naknadno dogradjeno jedno dvorišno krilo. Fasada je oblikovana u akademskom duhu s primenom neorenesansnih elemenata u obradi detalja. Opšti utisak fasade blizak izgledu italijanskih renesansnih palata postignut je rustičnom obradom prizemne zone krupnim kvaderima, dok je zidno platno sprata pokriveno svetložutim keramičkim pločicama. Lučno oblikovani prozori sprata sa bogato profilisanim okvirima nadvišeni su trougaonim timpanonima. Završni element fasade predstavlja bogato dekorisan krovni venac iznad koga se nalazi atika sa balustradama. Zgrada je prvobitno imala dva istovetna, simetrično postavljena portala, od kojih je jedan zatvoren prilikom proširenja zgrade.

Službeni glasnik SRS br. 14/79