Spomenik kulture

Palmotićeva 2 i Majke Jevrosime 13, Stari grad

link na mapu

Zgrada Ministarstva pošta je sagradjena u periodu od 1926. do 1930. godine, prema projektu arhitekte Momira Korunovića. Tradicionalni oblik osnove i trodelna podela fasade vezuju ga za konvencionalna, akademska rešenja administrativnih objekata, dok po svemu ostalom predstavlja tipičnu romantičarsko-ekspresionističku gradjevinu. Dekorativni nizovi prostorija smešteni su sa obe strane koridora tako da formiraju osnovu u obliku slova „P“ sa unutrašnjim dvorištem. Bezornamentalno prizemlje nadvisuje življi, perforirani deo glavnog zidnog platna. Fasada je ukrašena nizom dvodelnih i trodelnih prozora i obiljem lukova, venaca, pilastera i punih skulptura. U osnovnim masama izdvajaju se bočne kule naglašene monumentalnosti. Spoljna obrada gradjevine ukazuje na Korunovićevu inspiraciju u riznici srpskog srednjevekovnog neimarstva, evropskog romantičarskog nasledja i secesije. Arhitektonski elementi, preuzeti iz stilova različitih epoha i podneblja, spojeni su u originalnu ekspresionističku celinu „nemirne siluete“ gradjevine, pojačane sukobom i prožimanjem talasastih oblika i horizontalnih i vertikalnih masa. Zgrada Ministrstva pošta je objekat značajne arhitektonske i kulturno-istorijske vrednosti. Predstavlja jedno od najuspešnijih sačuvanih dela arhitekte Momira Korunovića i reprezentativni primer razvoja modernog nacionalnog stila u Srbiji.

Službeni glasnik RS br. 30/07