Spomenik kulture

Brankova 14, Stari grad

link na mapu

Zgrada preduzimača Josifa Šojata je najamna zgrada tipična za vreme nestašice stanova kada su takve zgrade za rentu činile najveći procenat izgradjenih objekata. Podignuta je 1935. godine po projektu arhitekata Petra i Branka Krstića. Stambena zgrada sa lokalima u prizemlju ima podrum, prizemlje, četiri sprata i povučenu potkrovnu etažu. Fasada je oblikovana kao jednostavna i jasno čitljiva forma, zasnovana na ritmičnom smenjivanju punih i praznih zidnih površina. Promenu u uspostavljenom ritmu čini balkon na prvom spratu. Zgrada Josifa Šojata predstavlja jedno od najznačajnijih dela medjuratnog funkcionalizma i istovremeno jedno od značajnijih ostvarenja arhitekata Petra i Branka Krstića u kojem je došla do punog izražaja modernistička ideja o bezornamentalnoj arhitekturi.

Službeni glasnik RS br. 32/01