Spomenik kulture

Cetinjska 5-7, Stari grad

link na mapu

Ekonomska škola sagradjena je 1929. godine po projektu arhitekte Josifa Najmana za smeštaj trgovačke škole koja je kao prosvetna ustanova osnovana 23. septembra 1844. godine pod nazivom Posleno–trgovačko učilište. Podignuta je sredstvima „Zadužbinskog fonda Vase i Nikole, braće Radojković“, trgovaca iz Beograda. Zgrada Ekonomske škole, pre toga Trgovačke akademije, neodvojiva je komponenta progresivnog razvoja srednje ekonomske nastave u Srbiji i bitan činilac u ukupnom društvenom razvoju Srbije u vreme njenog procvata nakon sticanja državne samostalnosti. Razvoj ekonomske nastave, započet osnivanjem prvih poluprivatnih ekonomskih škola, dostigao je vrhunac tridesetih godina XX veka, upravo podizanjem ove zgrade.

Akademski koncipirana gradjevina podredjena funkciji za koju je izgradjena, zahvaljujući ugaonom položaju dobila je dve bočne i jednu centralnu fasadu koja flankira zasečeni ugao. Fasade su rešene samo stepenovanjem krila i centralnog dela, svedenom dekoracijom skoro u ravni fasade.

Službeni list grada Beograda br. 21/89