Spomenik kulture

17. oktobra 8, Grocka

link na mapu

Kuća je podignuta početkom XIX veka kao porodična zgrada kapetana Gročanske nahije Dimitrija Golubovića. Zidana je u bondručnoj konstrukciji sa ispunom od čatme i pokrivena ćeramidnim krovom. Dispozicija osnove je jasna i logična i sastoji se od šest prostorija, trema, doksata (danas zatvorenog) i podruma ispod jednog dela zgrade. Svojim osnovnim arhitektonskim obeležjima pripada grupi gročanskih varoških kuća koje odražavaju život i potrebe gročanskog trgovačkog i zanatskog staleža. Svojim arhitektonskim i etnografskim vrednostima, ove kuće predstavljaju najveći domet gradjevinske, stambene i likovne kulture u narodnoj arhitekturi.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 605/1 od 30.06.1966.