Arheološko nalazište

Obrenovac

link na mapu

Lokalitet se nalazi duž Save, sa obe strane ušća reke Vukodraže. U useku savske obale jasno se ocrtava kulturni sloj debeo preko 2.5 m. Na levoj obali Vukodraže postoje ostaci rimskog kastela koje je opisao Feliks Kanic, ali su danas u veoma lošem stanju i velikim delom porušeni. Svuda po površini terena postoji obilje rimske keramike, a nailazi se i na sitnije predmete: novac, statuete i dr. Na osnovu pronadjenog materijala, naselje i kastel mogu se datovati u III ili IV vek. Ovde je postojalo i neolitsko naselje, koje je većim delom uništeno. U sastavu lokaliteta Ušće nalazi se manji lokalitet, Bair, na kojem je pronadjena keramika koja potiče iz vinčansko-tordoške i vinčansko-pločničke faze.

Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br. 279/50 od 16.02.1950.