Spomenik kulture od velikog značaja

Višnjićeva 1, Stari grad

link na mapu

Tekija hadži-šeiha Muhameda se nalazila na uglu današnjeg Studentskog trga i Višnjićeve ulice. Bila je posvećena dervišima moćnog derviškog reda Kadiri. Sačinjavali su je zgrada tekije (glavna zgrada) i turbe sagradjeno 1783. godine na grobu hadži-šeiha Mustafe, derviša koji je jedno vreme bio starešina ove tekije. Zgrada tekije je imala pravougaonu osnovu. Dužom stranom bila je okrenuta trgu, sa kojeg se videla kao prizemna, dok je zbog terena u padu iz dvorišta bila jednospratna. Turbe šeiha Mustafe sagradjeno je 1783-1784. godine što se može pročitati sa ploče nad ulazom. Turbe ima šestougaonu osnovu nad kojom se uzdiže takodje šestougaoni tambur koji nosi kupolu kružne osnove. Ozidano je kamenom. Kameni okvir portala i podeoni venci su profilisani. Unutrašnjost je ukrašena zapisima iz Kurana. Na sredini prostorije nalazi se pokriven sarkofag koji obeležava sam grob (ili grobove). Za tekiju hadži-šeiha Muhameda i turbe šeiha Mustafe vezani su sudbonosni istorijski dogadjaji za medjusobni odnos Turaka i Srba, osvajača i oslobodilaca. Tekija je u srpskom ustanku 1804-1813. godine jedno vreme služila kao sedište Praviteljstvujuščeg sovjeta, najviše izvršne vlasti novostvorene države. U njoj je 1811. godine umro Dositej Obradović.

Službeni glasnik SRS br. 14/79