Spomenik kulture

Terazije, Stari grad

link na mapu

Česma je podignuta kao utilitarni i dekorativni objekat na Terazijama 1860. godine po nalogu kneza Miloša Obrenovića, kao obeležje njegovog povratka na srpski presto. Prilikom preuređenja Terazija, preneta je u Topčiderski park 1911, a vraćena na Terazije 1975. godine. Plastična dekoracija česme sastoji se od stilizovanih floralnih elemenata, slepih arkadica i maskerona sa lavljim glavama i stilski se vezuje za arhitektonska ostvarenja u Beogradu šezdesetih godina XIX veka. Ima bazen poligonalne osnove, prečnika oko 10 m i visine 1,5 m. U sredini je stub kvadratne osnove, visine oko 8 m sa lavljim glavama – lulama za vodu i dekorativnom vazom na vrhu. Česmu je radio majstor Franc Loran.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 3/19 od 22.3.1965.