Spomenik kulture

Miloša Obrenovića 186, Obrenovac

link na mapu

Podignuta je u prvoj polovini XIX veka kao čaršijska gradska kuća dvojne namene, s prizemljem i spratom. Kvadratne je osnove, sa dvoslivnim krovom pokrivenim ćeramidom. Zidana je u bondručnoj konstrukciji sa ispunom od ćerpiča. Nastala u vreme formiranja Čaršije kao trgovačkog centra, stara varoška kuća izražava smisao za funkcionalnost, estetska shvatanja, gradjevinske mogućnosti vodećeg trgovačkog staleža, nosioca ekonomskog, socijalnog i kulturnog prosperiteta naselja u XIX veku. Arhitektonska kompozicija, prostorna organizacija, sadržina i stilska obrada objekta karakteristične su za način života i ukus srpske trgovačke sredine tog vremena. Kao objekat dvojne namene, organizaciono potpuno izdiferenciran, stara varoška kuća predstavlja klasičnu šemu čaršijske gradske kuće u Srbiji XIX veka.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 1129/2 od 16.08.1975.