Spomenik kulture

Knez Mihailova 56, Stari grad

link na mapu

Hotel „Srpska kruna“ izgradjen je 1869. godine kao najmoderniji i najreprezentativniji hotel u Beogradu toga vremena. Iako su u njegovoj gradnji sačuvane i nastavljene tradicija i izgled hanova, gde se oko centralnog i pravougaonog dvorišta organizuje cela gradjevina, hotel „Srpska kruna“, po svom spoljašnjem izgledu, stoji na početku intenzivnog procesa evropeizacije Beograda u drugoj polovini HIX veka. Posebna vrednost ove zgrade je autentičnost objekta, koji je sačuvan kao jedini reprezent prvih modernih hotela „evropskog tipa“ u Beogradu. „Srpska kruna“ je izvedena u duhu akademizma, sa elementima romentizma. Vlasnik Milija Pavlović, koji je 1870. godine u ovoj zgradi otvorio gostionicu, iskoristio je okolnost da je jedna od najčuvenijih gostionica starog Beograda „Srpska kruna“ ili „Malo zdanje“, svojina kneza Aleksandra Karadjordjevića, otkupljena za smeštaj Opštinskog suda, pa je na svoju gostionicu postavio firmu sa amblemom srpske krune skinutu sa istoimene gostionice u Uzun Mirkovoj ulici. Nakon bombardovanja Beograda 6. aprila 1941, kada je uništena zgrada Narodne biblioteke, prestala je i funkcija „Srpske krune“ kao ugostiteljskog objekta i u njoj je započet proces stvaranja novog fonda biblioteke. Danas se u zgradi nalazi Biblioteka grada Beograda.

Službeni list grada Beograda br. 19/81