Spomenik kulture

Park Topličin venac, Stari grad

link na mapu

Spomenik vojvodi Vuku Popoviću, rad poznatog srpskog vajara Djordja Jovanovića, nastao je u periodu od 1929. godine, kada je skulptura izlivena u Pragu do 1936. godine, kada je spomenik otkriven u Beogradu. Vojvoda Vojin Vuk Popović (1881-1916) je bio komandant dobrovoljačkih četničkih odreda u toku balkanskih i tokom Prvog svetskog rata. Učesnik mnogih bitaka, poginuo je u borbi na Kajmakčalanu 1916. godine. Sahranjen je na srpskom vojničkom groblju Zejtinliku, a 1923. godine njegovi posmrtni ostaci su preneti na Novo groblje u Beogradu. Prvobitno je planirano da se spomenik postavi u blizini studentskog doma kralja Aleksandra, kao i na Kalemegdanu, medjutim spomenik vojvodi Vuku je otkriven u parku Topličin venac. Bronzana skulptura je postavljena na visoko postolje od prirodnog kamena. Vojvoda je predstavljen u pokretu, naoružan karabinom, levom rukom pokazuje na jug, na oblasti koje još nisu bile osobodjene. Odeven je u narodnu nošnju, odeždu četničkog vojvode sa plaštom i kapom sa kokardom. Na prednjoj strani postolja je ispisano „VOJVODA VUK 1880-1916“, a na bočnim stranama postamenta su umetnute kvadratne ploče na kojima su ispisani gradovi i bitke u kojima je vojvoda Vuk učestvovao. Pri vrhu postamenta posebno je skulptorski oblikovan pojas od listova lovora, na kojoj je sa sve četiri strane, u plitkom reljefu postavljen simbol četničkog pokreta – kost lobanje sa dve ukrštene kosti tela. Spomenik vojvodi Vuku kao dokument prošlosti i reprezentativno delo jednog od najznačajnijih srpskih vajara ima kulturno-istorijsku i umetničku vrednost.

Službeni glasnik RS br. 8/14