Spomenik kulture

Beogradska tvrdjava, Stari grad

link na mapu

Spomenik Pobedniku podignut je 1928. na Gornjem gradu Beogradske tvrdjave povodom proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta. Spomenik čine bronzana muška figura, rad vajara Ivana Meštrovića, i postament koji je koncipiran u vidu dorskog stuba sa kanelurama na visokoj kockastoj bazi. Sama skulptura izradjena je još 1913. kao završni motiv monumentalne fontane, čije je postavljanje bilo predvidjeno na Terazijskom platou. Meštrović je fontanu zamislio kao spomenik slobodi i oslobodjenju od petovekovnog turskog ropstva. Zbog izbijanja Prvog svetskog rata odloženo je postavljanje figure. Konačno, ona je dobila svoje mesto na platou Gornjeg grada, tako da je njena silueta vidljiva sa svih strana. Naziv spomenika proistekao je iz njegove nove posvete Solunskom frontu i pobedi srpske vojske u I svetskom ratu. NJegov izvorni naziv je Vesnik pobede.

Uz Spomenik zahvalnosti Francuskoj, spomenik Pobedniku pripada malom broju monumentalnih javnih spomenika koji su podizani izmedju dva svetska rata u Beogradu, a koji se odlikuju savremenim stilskim stremljenjima.

Službeni list grada Beograda br. 26/92