Spomenik kulture od velikog značaja

Trg Republike, Stari grad

link na mapu

Spomenik knezu Mihailu, podignut 1882. godine, delo firentinskog vajara Enrika Pacija, prvi je javni figuralni spomenik i jedini konjanički spomenik podignut u Beogradu. Otkrivanje spomenika knezu Mihailu bio je veliki događaj za Beograd i Srbiju o čemu svedoče pesme napisane za tu priliku i štampane litografije koje predstavljaju svečano ukrašen trg, uniformisanu vojnu muziku i mnogo okupljenog sveta. Spomenik je posvećen knezu Mihailu kao oslobodiocu od turskog ropstva. Bronzana konjanička figura postavljena je na postament sa reljefima vezanim za najvažnije momente vladavine kneza Mihaila, među kojima je oslobođenju gradova dato posebno mesto. Autor reljefa je arhitekta Konstantin A. Jovanović. Kameni deo postamenta sastojao se od trostepene baze sa apliciranim grbom Srbije i posvetom Mihailu M. Obrenoviću, bronzanim girlandama i pločama sa imenima oslobođenih srpskih gradova. Prilikom radova na spomeniku između 1928. i 1931. godine izmenjen je donji deo postamenta i uređena njegova okolina. Prvobitno klasično rešenje zamenjeno je baroknim, radi uklapanja u novi arhitektonski okvir trga.

Službeni list grada Beograda br. 14/79