Spomenik kulture

Kosmajska 80, Mladenovac

link na mapu

Spomen česma Crkvenac u Mladenovcu podignuta je u Prvom svetskom ratu u čast Škotlandjanki koje su u ratu lečile i negovale ranjenike srpske vojske. Spomen česma je podignuta u obliku svoda koji sa prednje strane drže dva stuba sa belom mermernom pločom sa zaobljenim gornjim delom, postavljenom na sredini. Na mermernoj ploči uklesan je natpis na engleskom i srpskom jeziku, čija je sadržina sledeća: „1915 – Za uspomenu na sanitarne misije škotskih žena u Srbiji i njenog osnivača dr Elze Ingliš – podiže II raz. mladenovačka bolnica. Izgradili vojnici moravske divizije I poziva pod rukovodjenjem r. kap. I kl. Bor. Popovića“. Slova natpisa obojena su zlatno žutom bojom. Spomen česma je izgradjena od betona, opeke i mermera.

Službeni list grada Beograda br. 14/81