Spomenik kulture

Maršala Birjuzova 19, Stari grad

link na mapu

Sinagoga „Sukat Šalom” podignuta je tokom 1924-26. godine prema projektu arhitekte Franje Urbana uz učešće Milana Šlanga, dok su naknadni radovi na izmeni enterijera izvedeni 1929. godine, po projektu arhitekte Milutina Jovanovića. Podignuta je u duhu arhitekture akademizma, sa preovladjujućim elementima neorenesanse. Unutrašnjost je osmišljena za verske, kulturne i prosvetne aktivnosti jevrejske zajednice, a potom i kancelarije i stanove. U suterenu je smeštena košer kuhinja sa trpezarijom i pomoćne prostorije. Centralni, molitveni prostor prizemlja sa galerijom je u simboličnom i verskom smislu primaran, a podeljen je sa dva niza stubova koji nose ophodnu galeriju. Bočno od verskog prostora su kancelarije, učionica i sala za sednice. Stambene prostorije su rasporedjene na prvom i drugom spratu. Frontalna fasada je koncipirana reprezentativno i simetrično sa dekorativnim akcentom na zabatu krova gde je u okulusu postavljen Davidov štit šestokraka zvezda. Ukupnom utisku svečanog i ceremonijalanog karaktera sinagoge doprinosi široko trokrako pristupno stepenište ukrašeno jednostavnom balustradom sa dva kandelabra, koje predstavlja reminiscenciju severne fasade Malog Trijanona u Versaju. Objekat je do 1941. godine bio u službi srpsko-jevrejske crkvene opštine Aškenaskog obreda da bi tokom nacističke okupacije Beograda 1941-1944. godine njegova autentična namena bila degradirana. Nakon rata, objektu je vraćena prvobitna funkcija u službi obe verske kongregacije beogradskih Jevreja. Sinagoga „Sukat Šalom” predstavlja jedini autentični aktivni verski objekat jevrejske zajednice, jedan od retko sačuvanih objekata sinagogalne arhitekture i važno svedočanstvo života jevrejske zajednice u Beogradu i Srbiji.

Službeni glasnik RS br. 33/13