Spomenik kulture

Kralja Petra 16, Stari grad

link na mapu

Podignut je 1907. godine po projektu inženjera Viktora Azriela. Predstavlja prvu modernu beogradsku robnu kuću, a u konstruktivnom i oblikovnom smislu najznačajnije srpsko secesijsko ostvarenje. Ovo je prva trgovačka zgrada u Beogradu u kojoj je više etaža medjusobno spojeno i otvoreno, a ceo unutrašnji prostor saglediv sa galerija. Arhitektonskom programu odgovara secesijski obradjena fasada, shvaćena kao staklena zavesa pridržana gvozdenom rešetkom, mermernim pilonima sa karakterističnim završecima. Flankiranu fasadu karakteriše i jednostavna ortogonalna podela, sa umerenom dekoracijom na pilonima, gvozdenoj balkonskoj ogradi i na lučnom fasadnom završetku.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 1068/3 od 30.12.1966.