Spomenik kulture od velikog značaja

Džordža Vašingtona 19, Stari grad

link na mapu

Zgrada je podignuta 1868. godine po projektu Jovana Frencla, kao prva varoška bolnica Beograda. Pored Kapetan-Mišinog zdanja ova zgrada predstavlja najznačajniji primerak romantizma u razvoju beogradske arhitekture. Po sklopu, gradjevinskim i drugim arhitektonskim odlikama, predstavlja visoko dostignuće srpske arhitekture druge polovine XIX veka, a po sadržaju istorijski spomenik razvoja zdravstvene zaštite. Odlikuje se čistotom stila i jednostavnošću, kako u obradi fasada sa skromnom dekorativnom plastikom, tako i u obradi unutrašnjih prostora, bez dekoracije, sa vidljivim konstruktivnim elementima svodova i arhitrava. Sagradjena je na inicijativu kneza Mihaila Obrenovića, sredstvima obezbedjenim prilozima svih slojeva srpskog društva. U njoj su radili mnogi strani i naši istaknuti lekari, tako da predstavlja svedočanstvo i uspomenu na značajna imena u razvoju naše medicinske nauke i prakse.

Službeni glasnik SRS br. 14/79