Spomenik kulture

Majke Jevrosime 30, Stari grad

link na mapu

Zgrada Moderne garaže izgradjena je 1929. godine kao prva moderna garaža u centru grada, po projektu ruskog arhitekte Valerija Staševskog koji je projektovao akademsku gradjevinu sa elementima postsecesije. Objekat je sagradjen u vidu hale, jedinstvenog unutrašnjeg prostora, sa fasadom koja je koncipirana simetrično u odnosu na monumentalno obradjen ulaz nad kojim se nalaze skulpture. Na bočnim krilima naglašena je vertikalnost udvajanjem prozora po visini kako bi se dobio utisak spratnog objekta.

Značaj objekta proističe iz činjenice da je zgrada Moderne garaže prvi objekat takve vrste ne samo u Beogradu, već i na Balkanu, da je po tehničkim mogućnostima bio istovremen sličnim objektima u Zapadnoj Evropi, da su u njemu sačuvani značajni pneumatski alati i da je bio centar auto-sporta u Beogradu.

Službeni glasnik RS br. 51/97