Spomenik kulture od velikog značaja

Patrijarha Dimitrija 34, Rakovica

link na mapu

Manastir je smešten na obali rakovačkog potoka u živopisnom šumadijskom pejzažu doline izmedju dva brda, Pruževice i Straževice. Manastirski kompleks predstavlja zatvorenu celinu, koju čine konaci, zgrade i zidine sa crkvom u sredini. Period izgradnje manastirske crkve, posvećene svetom arhangelu Mihailu, vezuje se za kraj XV odnosno početak XVI veka. Trikonhalna osnova s bočnim pevnicama i pripratom na zapadnoj strani stilski približava crkvu primerima moravske škole srpske srednjovekovne arhitekture. Zidana je naizmeničnim redjanjem partija opeke i lomljenog kamena u krečnom malteru. Kordonski venac deli fasade crkve na dva nejednaka pojasa. Zidovi su iznutra i spolja pokriveni debelim slojem maltera. Prvobitni živopis nije sačuvan. Intervencije i prepravke crkve u XVIII i XIX veku izmenile su u znatnoj meri izgled njenih gornjih partija. Nad centralnim delom naosa sa osnovom u obliku upisanog krsta uzdiže su kupola na osmostranom tamburu, dok je priprata zasvedena nešto nižim kubetom. U kripti ispod priprate nalazi se porodična grobnica Jevrema i Tomanije Obrenović, kao i generala Milivoja Blaznavca. Uz severni spoljni zid priprate 1910. godine podignut je spomenik vojvodi Vasi Čarapiću, rad arhitekte Koste J. Jovanovića, dok je na zapadnom zidu postavljena ploča sa imenima poginulih ratnika 1912-1913. godine. U manastirskoj porti nalaze se nadgrobni spomenici mnogih važnih ličnosti za istoriju Srbije. Ispred ulaza u portu 1887-1888. godine podignuta je zidana česma, rad arhitekte Jovana Ilkića. U manstirskoj riznici čuvaju se izuzetno vredne grafike, ikone, dela zlatarstva, stare knjige i drugi predmeti nastali tokom XVIII i XIX veka.

Službeni glasnik SRS br. 14/79