Spomenik kulture

Cara Dušana 10, Stari grad

link na mapu

Kuća Elijasa Flajšmana, zanatlije remenara, podignuta je izmedju 1724. i 1727. godine kao jedan od prvih objekata koji su izgradjeni u vreme austrijske okupacije Beograda (1717-1739) prema regulacionom planu pukovnika Nikole Doksata de Moreza. Kuća ima podrum, prizemlje i sprat. Gradjena je kao jedna od sedam istih zgrada u nizu. NJena prvobitna fasada bila je raščlanjena jednostavnim horizontalnim vencem nad prizemljem, bočnim pilastrima na uglovima i, verovatno, profilisanim krovnim vencem. Portali su bili uokvireni profilisanim kamenim okvirima. Tipičan je primer stambeno-poslovne gradske kuće, uobičajene na području podunavskih zemalja Habzburške monarhije tokom XVIII veka. Jedini je stambeni objekat iz prve polovine XVIII veka koji je sačuvan u urbanom tkivu Beograda, izvan kompleksa Tvrdjave. To je danas najstarija zgrada Beograda koja je svojim trajanjem nadživela sve promene u arhitektonskom nasledju.

Službeni list grada Beograda br. 16/87