Spomenik kulture

Draževac, Obrenovac

link na mapu

U ovoj kući rodjen je narodni heroj Aleksandar Ranković. Bio je član Saveza radničke omladine od 1924. godine. U članstvo KPJ primljen je 1928. godine. Zbog svoje delatnosti hapšen je i osudjivan. Kao član Politbiroa CK radio je na organizaciji narodnooslobodilačkog pokreta. Bio je član Vrhovnog štaba NOB i POJ i organizacioni sekretar KPJ. Posle Drugog svetskog rata bio je na najvišim državnim i partijskim funkcijama. Zbog sukoba u Partiji Aleksandar Ranković je 1966. godine lišen svih funkcija i isključen iz SKJ.

Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br. 525/49 od 28.04.1949.