Spomenik kulture

Kneza Miloša 27, Obrenovac

link na mapu

U ovoj kući rodjen je 1916. godine narodni heroj Vlada Aksentijević. Kao student Tehničkog fakulteta u Beogradu postao je član SKOJ-a. Jedan je od organizatora ustanka i komandir čete i bataljona u Kosmajsko-posavskom i Posavskom partizanskom odredu. Uhapšen je 28. oktobra 1942. u selu Grabovcu, osudjen i obešen u Obrenovcu 27. marta 1942. godine.

Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br. 372/50 od 07.04.1950.