Spomenik kulture

Simina 18, Stari grad

link na mapu

Kuća u kojoj je živeo pesnik Stevan Kaćanski (1830, Srbobran -1900, Beograd), podignuta je osamdesetih godina XIX veka. Gradjena je kao jednoporodična kuća. Predstavlja karakterističan primer arhitekture sa kraja XIX veka i svedoči o dostignutom nivou stambene kulture Beograda tog perioda. Oblikovana je u maniru akademizma i izvedena klasičnom gradnjom. Stevan Vladislav Kaćanski učestvovao je u revoluciji 1848. godine protiv Madjara. Godine 1862. za vreme bombardovanja Beograda organizovao je legiju dobrovoljaca, a od 1876. do1877. godine učestvovao je u Srpsko-turskom ratu. Pisao je pesme u vreme narodne bune u Vojvodini, crnogorskih bojeva sa Turcima i hercegovačkih ustanaka, bombardovanja Beograda, Srpsko-turskog rata. NJegova poezija je inspirisana poetskim snom o oslobodjenju i ujedinjenju Srba. Kaćanski je prvi uneo sredinom pedesetih godina XIX veka romantičarski patos u srpsku poeziju. NJegova pojava je nesumnjivo značila novinu za našu književnost.

Službeni list grada Beograda br. 16/87