Spomenik kulture

Vuka Karadžića 14, Stari grad

link na mapu

Kuća trgovca Nikole Predića, kompanjona kapetana Miše Anastasijevića, bila je jedna od prvih kuća koje su podignute posle rasprodaje turskih imanja po njihovom odlasku iz Beograda. Izgradjena na novoj regulaciji ustanovljenoj planom regulacije varoši u šancu, zgrada svedoči o začecima formiranja gradskog jezgra. Porodična spratna kuća sa dućanima i magacinima u prizemlju projektovana je u svemu prema zahtevima akademske arhitekture. Rustično prizemlje je odvojeno od sprata jakim podeonim vencem. Fasade su rešene simetrično, oživljene prozorima i pilastrima, a ugaoni položaj naglašen je jako isturenim erkerom. Današnji izgled zgrade potiče iz 1906. godine, iz vremena kada je kuću kupio ćir Mijailo Pavlović i namenio je renti. Tom prilikom su fasade „osavremenjene“ tako što su dobile svedenu secesijsku dekorativnu plastiku.

Službeni list grada Beograda br. 23/84