Spomenik kulture

Gračanička 18, Stari grad

link na mapu

Kuća Milana A. Pavlovića izgradjena je 1912. godine prema projektu arhitekte Nikole Nestorovića. Podignuta kao ugaona stambena zgrada bila je predvidjena za jedan stan koji se razvijao oko centralnog hola. U komponovanju fasada kombinovani su elementi akademske arhitekture sa bogatom secesijskom dekoracijom. Fasade su podeljene po horizontali profilisanim vencima koji dele masivni sokl od prizemlja i sprata i gornji deo iznad krovnog venca. Prizemlje i sprat su oblikovani kao jedinstvena celina oživljena po vertikali medjuprozorskim pilastrima. Iznad krovnog venca se uzdiže zidana atika sa malim prozorima potkrovlja. Ugaoni, zaobljeni deo fasade naglašen je kružnim kubetom na polukružnom postolju. Gradjevina je vremenom menjala svoju namenu, a samim tim bila je dogradjivana i pregradjivana. Jedno vreme u njoj se nalazilo sedište Kola dunavskih jahača „Knez Mihailo“, popularno nazvan Džokej klub, kada je dogradjena i velika dvorana za zabave. Posle Drugog svetskog rata u zgradi je smešten Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Službeni glasnik RS br.51/97