Spomenik kulture

Francuska 31, Stari grad

link na mapu

Kuća Leone Panajot u Beogradu je spratna porodična kuća, sagradjena 1908. godine, prema projektu arhitekte Petra Bajalovića. Sastoji se od podruma, prizemlja, sprata i potkrovlja. Arhitektonski je oblikovana u maniru secesije. Kao izrazito delo ovog stila kuća je predstavljena na IV jugoslovenskoj umetničkoj izložbi 1912. godine u Beogradu. Glavna fasada je naglašena plitko profilisanim vencima i jakim završnim krovnim vencem, širokim pilastrima i posebno izdvojenim kubusom četvrtaste kule na desnoj strani objekta. Dekorativnu obradu odlikuje bogata floralna ornamentika, kako na fasadi u malteru tako i na vratima u drvetu, sa znalački izvedenim i skladno ukomponovanim zanatskim detaljima. Skladnim arhitektonskim rešenjem i bogatom plastikom izdvaja se kao reprezentativni primer gradske stambene kuće.
Značaj objekta proističe i iz činjenice da predstavlja istaknuto autorsko delo poznatog beogradskog arhitekte i da je od izuzetnog značaja za razvoj arhitekture Beograda u prvoj polovini XX veka.

Službeni glasnik RS br.51/97