Spomenik kulture

Gospodar Jovanova 45a, Stari grad

link na mapu

Kuća knjižara Marka Markovića je sagradjena 1904. godine po projektu arhitekte Jelisavete Načić. Manje prepravke prema nacrtima inženjera Jana Švejkara, uz maksimalno očuvanje autentičnosti objekta, izvršene su 1936. godine. Gradjena je kao ugaona, prizemna porodična kuća sa baštom, oblikovana u duhu akademizma. Fasada je kordonskim vencem raščlanjena na dve horizontalne celine, dok je upotrebom plitkih pilastera sa korintskim kapitelima ostvarena vertikalnost. Jedinstvenom stilskom konceptu kuće doprinosi upotreba arhitektonskih ukrasa koji flankiraju prozore, zatim na naglašenom zabatu iznad prozora i krovnom vencu kao posebnom dekorativnom elementu. Kuća knjižara Marka Markovića predstavlja značajno autorsko ostvarenje prve žene arhitekte u Srbiji i jedini sačuvani primer porodične kuće iz tematski raznolikog stvaralačkog opusa autorke. Svojim arhitektonskim i urbanističkim konceptom i lokacijom na prostoru Dunavske padine, svedoči o istorijskom kontinuitetu organizovanog gradskog života u dužem vremenskom periodu. S druge strane, autentičan je primer gradjanske kuće s početka 20. veka.

Službeni glasnik RS br. 33/13