Spomenik kulture

Pop Lukina 5, Stari grad

link na mapu

Kuća je sagradjena 1928. godine po projektu inženjera Miladina Pećinara u maniru akademizma. Miladin Pećinar (Ljubinić, 1893 – Beograd, 1973), inženjer, profesor, akademik, živeo je i radio u ovoj kući do kraja života. Nakon što je završio gimnaziju u Užicu, studirao je na Gradjevinskim fakultetima u Beogradu i Rimu. U medjuvremenu, učestvovao je u ratovima 1912-1918. godine. Prekinute studije hidrotehnike završio je u Beogradu 1921. Radio je u Generalnoj direkciji voda, samostalnom Hidrotehničkom birou, u Hidrometeorološkoj službi, a od 1949. godine bio je profesor na Gradjevinskom fakultetu. Kao projektant, profesor i savetnik, smatrati se pionirom u našem konstruktorstvu brana.

Službeni list grada Beograda br. 26/92