Spomenik kulture

Bulevar despota Stefana 45, Stari grad

link na mapu

Kuća gradjevinara Karla Knola (1880-1915), jednog od vodećih beogradskih gradjevinara sa početka 20. veka, podignuta je u periodu 1911-1913. godine prema projektu arhitekte Vladimira Simića, dok je gradjevinske radove izvodio sam vlasnik kuće Knol. U periodu od 1904. do 1912. godine Karlo Knol je izvodio radove na značajnom broju gradjevina različitih namena u Beogradu i Srbiji, od privatnih porodičnih kuća i reprezentativnih palata do modernih fabričkih postrojenja. Istakao se naročito u gradjenju objekata u stilu secesije, doprinoseći tako modernizaciji arhitektonskog mišljenja i razvoju gradjanske kulture Beograda, a kao pionir moderne gradnje u Srbiji uživao je veliki ugled medju kolegama. U porodičnoj kući u nekadašnjoj Knez Miletinoj ulici broj 45 (danas Bulevar despota Stefana) živeo je do početka Prvog svetskog rata, u kojem je izgubio život kao srpski vojnik 1915. godine. Članovi porodice Knol, medju kojima posebno mesto pripada unuku Karla Knola prof. dr Slobodanu Vitanoviću, žive u kontinuitetu u ovoj kući do danas. Spratna porodična zgrada predstavlja spoj tradicionalno rešene osnove i fasade oblikovane u stilu secesije. Pripada grupi objekata koji su svojim oblikovnim rešenjem i primenom secesijske floralne i geometrijske fasadne plastike, ostvarili značajan doprinos socijalnom oslobadjanju gradjanske kulture i ukusa, ali i emancipaciji srpskih arhitekata i arhitektonske delatnosti u celini. Svojim skladnim proporcijama, bogatom i znalački upotrebljenom ornamentikom, harmoničnim odnosom dekorativnih i arhitektonskih elemenata, primenom polihromije i ukrasa od kovanog gvoždja u oblikovanju eksterijera i enterijera, predstavlja autentičan primer secesijske arhitekture u beogradskom graditeljstvu s početka 20. veka.

Službeni glasnik RS br. 122/14