Spomenik kulture od velikog značaja

Brestovik, Grocka

link na mapu

Grobnica je otkrivena 1895. godine prilikom arheoloških iskopavanja. Ugradjena je u padinu manjeg uzvišenja na kome se danas nalazi seosko groblje. Orijentisana je istok-zapad. Prilaz je bio je ogradjen zidom. Grobnica se sastoji iz tri odaje: trema, srednje odaje sa nišama na severnoj i južnoj strani i grobne odaje sa prostorima za sahranjivanje. Zidana je u opeci i lomljenom kamenu, uz upotrebu maltera. Reprezentativnom utisku doprinose freske na zidovima i svodu i kamene skulpture. Rimska grobnica iz III veka prvi je primerak tipa grobnice sa više odaja iz antičkog doba otkriven na teritoriji Beograda. Po svom arhitektonsko-konstruktivnom sklopu, načinu obrade i religiozno-kultnim obeležjima, predstavlja izvanredan primer rimske sakralne arhitekture na našem tlu.

Službeni glasnik SRS br. 14/79