Spomenik kulture

Bulevar kralja Aleksandra 18, Vračar

link na mapu

Zgrada stambeno-poslovne namene na uglu ulica Bulevara kralja Aleksandra br.18 i Kneza Miloša je podignuta 1882. godine, a iste godine je Rešenjem Ministra unutrašnjih dela odobreno Kosti Lazareviću da može da otvori kafanu na svom placu. Jednospratna zgrada u kojoj se nalazila kafana „Tri lista duvana“ izvedena je u stilu neorenesansa i svojom stilski dekorisanom fasadom izdvajala se iz neposrednog okruženja. Prizemlje je prvobitno bilo namenjeno kafani, a tokom kasnijih prepravki otvoreni su lokali. Fasadu sprata karakteriše ujednačen ritam prozorskih otvora uokvirenih šambranama, dok su medjuprozorska polja podeljena pilastrima koji su završeni kompozitnim kapitelima. Čeona fasada akcentovana je zabatom na atici i u zoni sprata balkonom sa ogradom od kovanog gvoždja. Na zgradi se isticala i ulazna kapija sa holom. Ilija i Petar Hadži Galić su kupili imanje Lazarevića 1928. godine i izveli prepravke i dozidjivanje prema planovima Borivoja Gadžića. Na prvom spratu kafane „Tri lista duvana“ bilo je smešteno geodetsko odeljenje Ministarstva vojnog. Upravo je ovde, 14. marta 1883. godine, instalirana prva telefonska linija u Beogradu, duga 300 m. Kafana „Tri lista duvana“ sve do početka dvadesetih godina 20. veka, bila je jedan od reprezentativnijih objekata na prostoru izmedju današnjih ulica Bulevar kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Krunske i Resavske. Srušena je početkom 1989. godine.

Službeni list grada Beograda br. 19/81 Odluka o brisanju spomenika kulture iz Registra nepokretnih kulturnih dobara, Službeni glasnik RS br. 51/15