Spomenik kulture

Kralja Petra 6, Stari grad

link na mapu

Kafana „?“ je najstarija beogradska kafana. Podigao ju je bazrdjanbaša Naum Ičko 1823. godine za kneza Miloša Obrenovića, a knez ju je poklonio Tomi Kostiću za zasluge u Drugom srpskom ustanku. U prizemlju je već 1826. godine ećim Toma, zet Nauma Ička, otvorio kafanu koja se zvala „Ećim-Tomina kafana“. Ova kafana je tipičan primerak gradske kuće balkanskog tipa s početka XIX stoleća. Zgrada je postavljena na uličnu regulaciju, a dubinu parcele zauzima bašta i dvorište. Na dvorišnoj strani, okrenutoj bašti i bunaru, nalazio se drveni doksat. Krov pokriven ćeramidom imao je isturenu strehu i visoke dimnjake. Gradjena je u bondručnoj konstrukciji. Ima podrum, prizemlje i sprat. Kafana je vremenom menjala vlasnike i nazive. Do 1878. zvala se „Ećim-Tomina kafana“, a novi zakupac, Bogosav Marjanović, Užičanin, promenio joj je ime u „Kod pastira“. Nekoliko godina kasnije zgrada ponovo menja vlasnika. Novi vlasnik, koji je kuću kupio 1885. godine, Ivan Pavlović, trgovac crkvenim stvarima, otvorio je 1892. godine dućan i kafanu „Kod Saborne crkve“, želeći ovim nazivom da istakne blizinu sabornog hrama kao i povezanost svoje trgovine i Crkve. Na zahtev beogradskog prote Novice Lazarevića, koji je vlasniku kafane zapretio sudom jer naziv nije odgovarao ni Crkvi ni Uredbi o mehanama, firma je preko noći skinuta kako ne bi „ni nazivom skrnavila hram Božiji“. Vlasnik je umesto starog naziva privremeno stavio veliki znak pitanja, čekajući da se duhovi u čaršiji smire. Ali se taj znak, neobično obeležje stare kafane, dopao Beogradjanima i zadržao do danas.

Odluka odeljenja za zašitu spomenika kulture pri Umetničkom muzeju br. 1108 od 2.12.1946.