Spomenik kulture

Trg Karadjordjevih ustanika 4, Ostružnica, Čukarica

link na mapu

Zgrada je podignuta u prvoj polovini XIX veka za kafanu i sastojala se od osam prostorija, dve kafanske sale u prednjem delu zgrade i kuhinje sa ostavama u zadnjem delu. Istočno krilo, odvojeno hodnikom, koji prolazi celom širinom zgrade, sadrži dve sobe za stanovanje vlasnika. Sa južne glavne fasade nalazi se arkadni trem koji se proteže celom dužinom objekta. Zgrada početkom XX veka dobija novu trgovačku namenu i tom prilikom trpi manje adaptacije. Kao objekat javne namene i izuzetnog arhitektonskog i likovnog oblikovanja, zgrada Janićevi dućani je autentični predstavnik tipa tzv. novije moravske kuće.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 551/2
od 02.08.1971