Arheološko nalazište

Brestovik, Grocka

link na mapu

Lokalitet Goli breg nalazi se neposredno do lokaliteta Beli breg, sa leve strane puta Beograd – Smederevo. Prostire se od ušća potoka Sastavaka, pa do Belog brega. Ovde su konstatovani ostaci naselja i nekropola sa materijalom neolitskog, rimskog i ranoslovenskog perioda. Ovaj lokalitet poznat je i pod imenom Orešac. Otkriveni arheološki materijal sa ovog lokaliteta pohranjen je u Narodnom muzeju i Muzeju grada Beograda. Na ovom lokalitetu do sada nisu vršena arheološka istraživanja, a na osnovu rimskog i ranoslovenskog materijala može se vezati za Beli breg sa kojim bi predstavljao celinu.

Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br. 185/48 od 10.02.1948.