Spomenik kulture

Terazije 40, Stari grad

link na mapu

Nakon pola veka od pojave fotografije u Srbiji, 1903. godine podignuta je prva i jedina zgrada fotografskog ateljea u Beogradu. Sagradjena je za dvorskog fotografa Milana Jovanovića, prema projektu arhitekte Milana Antonovića, jednog od prvih zagovornika Art Nouveau u arhitekturi Beograda. Zgrada je smeštena u tada već formirani reprezentativni ambijent grada. Koncipirana je kao poslovni objekat sa ateljeom na spratu i dućanima u prizemlju. Po svojim arhitektonskim osobinama zgrada se potpuno uklapa u uobičajeni tip gradjevina nastalih početkom XX veka, na kojima je ostvaren spoj tradicionalnog i novog shvatanja arhitekture. Akademski rešen prostor i horizontalna podela fasade kombinovani su sa staklenim krovom i nizom prozora u drvenim ramovima na spratu, što ovaj objekat čini najranijim primerom bezornamentalno rešene fasade u arhitekturi Beograda. Plastični ukras bočnog rizalita glavne fasade – puti sa fotoaparatom i floralni motivi – pripadaju Art Nouveau dekorativnom repertoaru. Staklena fasadna površina je izmedju dva rata zamenjena zidom od opeke sa balkonom i ogradom od kovanog gvoždja. Godine 1911. uz fotografski atelje je izgradjen bioskop „Koloseum“ (posle Drugog svetskog rata preimenovan u „Zvezda“).

Službeni list grada Beograda br. 26/92