Arheološko nalazište

Dubočaj, Grocka

link na mapu

Arheološki lokalitet Dubočaj nalazi se u ataru Grocke, dva kilometra udaljen od naselja, na desnoj strani puta Beograd – Smederevo. Identifikovan je kao Mutatio ad sextum milliate i prema rimskim itinererima, nalazio se na šestoj rimskoj milji od Tricorniuma (Ritopek), sa kojim je služio kao zaštita puta Singidunum – Viminacijum.

Prilikom sistematskih arheoloških iskopavanja 1963. i 1964. godine otkriveni su, s jedne strane, arhitektonski spomenici iz perioda od II do III veka, solidne gradnje, sa ostacima reljefa i sitne kamene plastike, sa jakim tragovima požara. S druge strane, nadjeni su objekti lošije gradnje, na osnovu pronadjenog novca datovani u IV vek. Navedene činjenice, kao i pokretni materijal, ukazuju na korišćenje zemljišta kao kontinualnog privrednog basena. Na istom lokalitetu otkriveni su, prvi u Srbiji, ostaci ville rustice. Otkrivena rimska grobnica vezuje se za poznatu grobnicu u Brestoviku. Svi ovi nalazi od velikog su značaja za izučavanje ekonomskih i političkih zbivanja na širem području Singidunuma. Na lokalitetu je otkriveno i neolitsko naselje starčevačke kulture.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 663/5 od 13.11.1965.