Spomenik kulture

Cara Dušana 23, Stari grad

link na mapu

Dorćolska osnovna škola podignuta je 1893. godine po projektu arhitekte Milana Kapetanovića u stilu akademizma XIX veka. Spada medju prve specijalno, moderno i higijenski gradjene škole u Beogradu, podignute u celini po „Pravilima o gradjenju škola i o nameštaju školskom“ iz 1881. godine. Zgrada je komponovana kao ugaoni objekat sa duboko zasečenim uglom prema raskrsnici. Ima suteren, prizemlje i sprat. Zidana je opekom u krečnom malteru, sa drvenim konstrukcijama, sem nad suterenom gde su plitki pruski svodovi. Dispozicija zgrade je čista, jasno jednotraktnog sistema sa šesnaest učionica. Vertikalna komunikacija odvija se u svakom krilu sa po jednim stepeništem u dvorišnom aneksu. Škola je predstavljala uzor za svu potonju izgradnju škola u Srbiji, po dostignutom evropskom rangu programa i oblikovanja, što se ogleda u nizu novina, kako konstruktivnog i oblikovnog karaktera, tako i u opremi objekta svim instalacijama i prostorijama (gimnastička sala, bazen, garderobe, svečana sala), do tada nepoznatih u osnovnim školama Srbije.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 205/3 od 3.3.1966.