Spomenik kulture

Dren, Obrenovac

link na mapu

Crkva Sv. Vaznesenja u Drenu sagradjena je 1896. godine kao jednobrodna gradjevina zasvedena poluobličastim svodom sa iznutra polukružnom, a spolja petostranom apsidom na istoku. Zvonik je podignut odvojeno od glavnog korpusa crkve. Svojim stilskim karakteristikama arhitektura crkve približava se modelima raške škole srpskih srednjovekovnih spomenika. Karakterističan detalj obrade nekada polihromnih, a danas belo omalterisanih fasada predstavljaju četiri ugaona pilastra i dekorativna obrada zapadnog portala sa nadstrešnicom oslonjenom na dva stuba i prilaznim stepeništem. Iznad portala nalazi se kamena dekorativna rozeta. Klasicistički oblikovan ikonostas sadrži ikone za koje se pretpostavlja da su rad nepoznatog ruskog slikara. Crkva Sv. Vaznesenja u Drenu predstavlja materijalno svedočanstvo obnove srpsko-vizantijskog stila u srpskoj arhitekturi druge polovine 19. veka.

Službeni glasnik RS br. 115/05