Spomenik kulture

Obrenovački put 134, Obrenovac

link na mapu

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Bariču sagradjena je 1874. godine kao jednobrodna gradjevina manjih dimenzija, zasvedena poluobličastim svodom, sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku. Klasicistički spoljni izgled hrama postignut je skladnim odnosom izmedju zapadnog pročelja i pročišćenih formi bočnih fasada. Ikonostas baričkog hrama ukrašen je ikonama prenetim iz topčiderske crkve Svetih apostola Petra i Pavla, koje su izmedju 1834. i 1838. godine izradili zemunski slikar Konstantin Lekić, zograf Janja Stergević Moler i slikar Dimitrije Jakšić. Konstantin Lekić je autor prestonih ikona Hrista i Bogorice, izvedenih u maniru razvijenog baroka, dok je Janja Moler izradio praznične i apostolske ikone. Predstave na carskim i bočnim dverima izradio je Dimitrije Jakšić kombinujući barokne i klasicističke uticaje. Pored toga što predstavlja svojevrsnu galeriju ikonopisnih dela najznačajnijih autora u srpskom crkvenom slikarstvu prve polovine 19. veka, Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Bariču čuva znatan broj bogoslužbenih knjiga iz 18. i 19. veka.

Službeni glasnik RS br. 115/05