Spomenik kulture

Hajduk Stanka 33, Grocka

link na mapu

Nastala u drugoj polovini XIX veka kao seoska stambena kuća na periferiji varošice, Božićeva kuća pripada tipu moravske kuće podunavske varijante, sa tri prostorije, tremom, doksatom i podrumom ispod jednog dela zgrade. Zidana je u bondručnoj konstrukciji sa ispunom od čatme i pokrivena četvoroslivnim ćeramidnim krovom sa strejama. Mada nešto skromnije enterijerske obrade od ostalih, ipak svojim arhitektonskim i etnografskim kvalitetima predstavlja značajan doprinos celokupnom ansamblu starih gročanskih kuća.

Rešenje Zavoda za zaštitu spmenika kulture grada Beograda br. 907/1 od 18.10.1966.