Spomenik kulture

Takovska 43, Stari grad

link na mapu

Botanička bašta „Jevremovac“ u Beogradu je osnovana 1889. godine. Nakon velikih poplava 1888. i 1889. godine koje su u znatnoj meri uništile biljni fond stare Botaničke bašte na kraju Dunavske ulice, osnovane na inicijativu profesora botanike Josifa Pančića 1874. godine, javila se potreba njenog izmeštanja. Ukazom Kralja Milana Obrenovića, a za potrebe Velike škole, Bašta je podignuta na površini koja je pripadala imanju njegovog pretka Jevrema Obrenovića, po kome je i dobila ime. Nalazi se u užem gradskom jezgru, na prostoru od oko 5 hektara i pored otvorenih površina obuhvata Staklenu baštu i prostorije Instituta za botaniku – upravnu zgradu, ledaru, herbar, biblioteku, slušaonicu i laboratorije. Velika staklena bašta doneta je u delovima 1892. godine iz Drezdena i sklopljena na sadašnjem mestu. Sastoji se od dva krila spojena centralnom kupolom i pokriva prostor od oko 500 m2. U vreme kada je gradjena predstavljala je jednu od najvećih i najlepših staklenih bašta u ovom delu Evrope. Na severnom i južnom kraju krila nalaze se zidane partije skromne dekoracije. Stroga simetrija, kao i arhitektonski elementi poput svedenih pilastera i zabata nad nadvratnikom, svedoče o dominantnom uticaju akademske arhitekture. Medjutim, kroz raspored i oblik prozora prvog sprata provejava duh romantizma. Krila su izgradjena od modernih materijala – stakla i gvoždja, što je bilo uslovljeno i samom funkcijom staklenika. Upravo ovi materijali omogućili su bogatu primenu secesijskih dekorativnih elemenata. Danas se u okviru Botaničke bašte nalazi oko 250 drvenastih i preko 300 zeljastih domaćih i stranih vrsta biljaka, što predstavlja izuzetno floralno bogatstvo na ovako malom prostoru. Botanička bašta „Jevremovac“ poseduje značajne kulturno-istorijske i arhitektonske vrednosti. To je prva i do danas jedina botanička bašta u Srbiji, čije je osnivanje vezano za jednog od najvećih imena srpske botanike – Josifa Pančića.

Službeni glasnik RS br. 20/07